obsługa firm

Księgi handlowe

Księgi handlowe określane są inaczej jako pełna księgowość, która prowadzona jest między innymi przez podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną takie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy też spółka akcyjne.

Księgi handlowe zawierają ewidencję wszystkich operacji gospodarczych jakie mają miejsce w związku z prowadzoną działalność gospodarczą. Dzięki rzetelnie i dokładanie prowadzonej ewidencji podmiot gospodarczy może sporządzić wiarygodne sprawozdanie finansowe, które będzie jasno prezentować sytuację finansową i majątkową firmy.

Strony