pełna księgowość

Koszt prowadzenia księgowości pełnej

Nierzadkim zjawiskiem jest to, że przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia księgowości pełnej obawiają się, że nie poradzą sobie z ewidencją wszystkich zdarzeń gospodarczych. Zastanawiają się, czy nie ma jakiegoś sposobu, by mogli prowadzić księgowość w sposób uproszczony. Jednak Ustawa o Rachunkowości jasno określa, które podmioty zobligowane są do prowadzenia księgowości w formie pełnej i nie ma odstępstw od tej reguły.

Reprezentacja przed organami podatkowymi

Księgowość najczęściej kojarzona jest ze skomplikowanymi rozliczeniami i znajomością zawiłych przepisów. Niestety zwykle bywa tak, że przedsiębiorcy, którzy nie dość zapoznają się z prowadzeniem księgowości, popełniają błędy samodzielnie zajmując się sprawami księgowymi. Zaniedbania mają niestety opłakane skutki. Grożą następstwami w postaci upomnień, grzywien, a w skrajnych przypadkach jeśli mamy do czynienia z poważnym oszustwem podatkowym – kary pozbawienia wolności.

Strony