podatki Kraków

Pit 2016

Deklaracje podatkowe PIT 2016 skierowane są do osób nieposiadających osobowości prawnej, czyli dla wszystkich spółek z wyjątkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej.

Obowiązkowi sporządzania deklaracji PIT 2016 objęte są podmioty, jednostki, spółki, działalności gospodarcze, przedsiębiorstwa państwowe, prywatni przedsiębiorcy oraz wszystkie osoby osiągające dochód z tytułu pracy, najmu czy płatnej dzierżawy.

Strony