podatki Kraków

Prowadzenie rejestrów VAT zakupu

Podatek od towarów i usług to coś, co dotyczy ogromnej ilości przedsiębiorców. Aby rozliczyć się z VAT, konieczne jest prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu. Nie dotyczy to jednak wszystkich. Rejestry VAT to druga podstawowa forma ewidencji, obok księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów. W przypadku natomiast podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości, w celu ewidencji tego podatku stosuje się konto „rozrachunki z tytułu podatku VAT".

Strony