podatki Kraków

Prowadzenie ewidencji środków trwałych Kraków

Jednostka zajmując się sprawami księgowymi pamiętać powinna o obowiązku jakim jest prowadzenie ewidencji środków trwałych Kraków, Warszawa czy też innej miejscowości w jakiej funkcjonuje działalność gospodarcza. Aby można było nazwać daną rzecz środkiem trwałym należy wziąć pod uwagę trzy główne cechy środka trwałego.

Elementy systemu księgowości

W rachunkowości istnieją trzy elementy systemu księgowości, które właściwie powinny nazywać się elementami systemu rachunkowości. Księgowość jest bowiem tylko częścią rachunkowości, jednym z jej elementów.

Poza poznaną już księgowością, elementy systemu księgowości (rachunkowości) stanowią:
- Sprawozdawczość finansowa,
- Kalkulacja kosztów.

Strony