pomoc księgowej

JPK_V7 nowy JPK_VAT

Do 25 listopada czynni podatnicy VAT zobowiązani są do przesłania nowego pliku JPK_V7 na nowych zasadach. Zmiany w zakresie rozliczania się z fiskusem zaczęły obowiązywać od października 2020 roku. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy nie powinni tego obowiązku zostawiać na ostatnią chwilę. Istotnie należy wspomnieć o tym, że już powinni zbierać informacje o dostawach szczególnych grup towarów i usług i procedurach specjalnych.

W związku z obowiązywaniem nowych przepisów deklaracja VAT została włączona do pliku JPK_V7. Obecnie JPK składa się z części:

Biuro rachunkowe oferujące KPiR

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów to jedna z form ewidencji księgowej działalności. Dotyczy ona działalności jednoosobowych oraz spółek, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nich przychody ze sprzedaży netto nie przekraczały 2 000 000 euro.KPiR jest ewidencją przedstawiającą osiągane przychody i ponoszone rozchody, a więc w księdze umieszczać trzeba dokonaną sprzedaż i towarzyszące temu koszty.

Strony