pomoc księgowej

Procedura likwidacji spółki z o.o.

Procedura likwidacji spółki z o.o. rozpoczyna się najczęściej podjęciem uchwały o rozwiązaniu spółki przez wspólników.

Decyzja dotycząca rozwiązania spółki musi być podjęta przez co najmniej ⅔ głosów zgromadzenia wspólników.

Kolejnym krokiem jest otwarcie likwidacji spółki. Otwiera się ono prawomocnie wraz z wydaniem przez sąd orzeczenia o rozwiązaniu spółki i wprowadzeniu jej w stan likwidacji.

Zwolnienie podmiotowe z VAT

Korzystanie ze zwolnień podatkowych to duża korzyść dla przedsiębiorców, a dla niektórych możliwość utrzymania się na bardzo zróżnicowanym w dzisiejszych czasach rynku.

Istnieje wielu przedsiębiorstw, ale nie każdego z nich ulgi obowiązują.

Zwolnienie podmiotowe z VAT skierowane jest głównie do małych i dopiero rozpoczynających świadczenie swoich usług działalności.

Kogo dotyczy zwolnienie podmiotowe z VAT?

Strony