pomoc w sporządzeniu SF

Sprawozdanie finansowe spółka z oo 2022 pomoc

Do sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego zobowiązane są jednostki prowadzące księgowość w formie ksiąg rachunkowych – pełna księgowość. Odpowiednio sporządzone sprawozdanie zawiera najważniejsze informacje w ujęciu finansowym o rocznej działalności przedsiębiorstwa.

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień bilansowy.