porady księgowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to inaczej prowadzenie pełnej księgowości. Jest ono związane z dokonywaniem odpowiednich zapisów księgowych, które powinny odzwierciedlać stan rzeczywisty oraz służyć bezbłędnym procedurom obliczeniowym.

Wszystkie jednostki, których obowiązkiem jest prowadzenie ksiąg rachunkowych zawarte są w Ustawie o Rachunkowości – dokumencie stanowiącym podstawę prawną rachunkowości.

Spółka z o.o. a księgowość

Spółka z o.o. a księgowość to kwestia dość problematyczna. Głównym powodem jest konieczność prowadzenia tak zwanej rachunkowości pełnej. Oznacza to, że nie może rozliczać się ona według księgi przychodów oraz rozchodów, a po zakończeniu każdego roku zobowiązana jest do przedstawienia własnego sprawozdania finansowego, na które składa się rachunek zysków i strat,bilans, a także informacje dodatkowe.
Spółka z o.o. a księgowość niesie ze sobą również utrudnienia związane z prowadzeniem raportów kasowych, przedstawiających rzeczywiste środki finansowe firmy.

Strony