pozwolenie na pracę

Uzyskanie pozwolenia na pracę

Zanim zdecydujesz się zatrudnić cudzoziemca w swojej firmie, powinieneś pamiętać, że jest to forma inna niż w przypadku zatrudnienie obywateli polski. Przede wszystkim musisz zorientować się, czy w danym przypadku będzie wymagane zezwolenie na pracę. Pozwolenie na pracę to dokument wydawany przez wojewodę odpowiedniego na miejsce zamieszkania lub siedziby pracodawcy. To właściciel firmy musi ubiegać się o uzyskanie pozwolenia na pracę.

Pozwolenie na pracę dla Ukraińców

Trudna sytuacja gospodarcza u naszych wschodnich sąsiadów sprawiła, że coraz większa ilość obywateli z Ukrainy decyduje się podjąć pracę w Polsce. W ten sposób osoby te chcą zapewnić sobie i swoim rodzinom życie na dobrym poziomie.

Aby jednak móc legalnie podjąć pracę w Polsce Ukrainiec potrzebuje pozwolenia. Dokument taki można uzyskać w urzędzie wojewódzkim. Co jednak ważne, ubiegać o niego powinien się pracodawca, a nie potencjalny pracownik.

Strony