prowadzenie księgowości w firmie

Wysokość składki zdrowotnej w podatku liniowym

Wysokość składki zdrowotnej w podatku liniowym od stycznia 2022 roku zostaje zmieniona przez program Polski Ład. Przedsiębiorca, który jako formę rozliczania wybrał „podatek liniowy” będzie zobowiązany do opłacania składki zdrowotnej w wysokości 4,9% zależnej od uzyskiwanego miesięcznego dochodu. Minimalna wysokość składki zdrowotnej wyniesie jednak 270,90zł dla dochodu do kwoty 5510zł. Powyżej tej kwoty dochodu składka zdrowotna będzie wyliczana procentowo i może być w każdym miesiącu inna.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w Krakowie

Prowadzenie ewidencji księgowej w postaci KPiR, czyli Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów pozwala uzyskać przejrzysty obraz sytuacji finansowej jednostki. Ta forma księgowości zobowiązuje d o zapisywania zdarzeń gospodarczych – przychodów i kosztów. Warto zaznaczyć, że KPiR pozwala wyliczyć zaliczki na podatek dochodowy podmiotom korzystającym z zasad ogólnych lub podatku liniowego.

KPiR obliguje do chronologicznych zapisów przychodów i kosztów, a także dokonania ich odpowiedniego opisu. Każde zdarzenie gospodarcze powinno posiadać swój numer porządkowy.

Strony