prowadzenie księgowości w firmie

Jak wypełnić JPK_V7

Elektroniczne przekazywanie informacji o prowadzonej działalności jest znacznym ułatwieniem zarówno dla podatników jak również dla organów podatkowych, które otrzymują dane umożliwiające szybką weryfikacje nieprawidłowości. Ministerstwo Finansów każdego roku stara się wprowadzać rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo podatników oraz usprawnienie obowiązującego systemu podatkowego. Efektem wprowadzanych zmian podatkowych ma być uszczelnienie „luki podatkowej VAT”.

Jednym z rozwiązań wdrażanych w tym roku jest zastąpienie deklaracji VAT oraz pliku JPK VAT jednym plikiem JPK_V7.

Pomoc w wysłaniu JPK_VDEK

Ministerstwo Finansów podejmuje działania, których celem jest uszczelnienie tzw. „luki podatkowej w VAT”. W tym roku jednym z ważniejszych wprowadzanych rozwiązań jest wdrożenie nowej struktury JPK_VDEK. Przedsiębiorcy obawiają się dodatkowych obowiązków związanych z nowym sposobem rozliczania się z organami podatkowymi. Z tego powodu oferujemy pomoc w wysłaniu JPK_VDEK.

Wcześniejszy sposób rozliczania się z fiskusem obejmował:
- deklarację VAT,
- JPK_VAT.

Strony