prowadzenie księgowości

Księgowanie zaległej faktury

Prowadzenie własnej firmy związane jest z wieloma obowiązkami księgowymi, które muszą zostać wypełnione we właściwym czasie. Zdarza się, że niektóre faktury kosztowe zostaną pominięte lub dostarczone po terminie wyliczeń podatkowych. Co w takiej sytuacji zrobić? Czy możliwe jest księgowanie zaległej faktury?

Ogólna zasada mówi, że podatnicy prowadzący KPiR za za dzień poniesienia kosztu powinni przyjąć datę wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu, który stanowi podstawę do zaksięgowania tego kosztu.

Dokumenty zewnętrzne własne

Księgowość prowadzona jest w oparciu o dokumentację księgową. Powinna być ona przechowywana przez określony czas w siedzibie firmy.

Dokument księgowy to sporządzona na piśmie szczegółowa informacja o zaistniałej operacji gospodarczej, sporządzona zgodnie z przepisami prawa, zawierająca niezbędną treść i będąca podstawą zapisu w ewidencji księgowej.

Strony