prowadzenie księgowości

Zasady rachunkowości

Tworząc politykę rachunkowości w firmie, należy pamiętać o podstawowych zasadach rachunkowości, które usankcjonowane są przepisami prawa. Zasady rachunkowości to zbiór obowiązujących reguł, norm i procedur, które stosowane są dla dostarczenia informacji o sytuacji majątkowej firmy, jej działalności gospodarczej oraz osiąganych wynikach finansowych w sposób pełny, jasny, użyteczny i rzetelny.

Optymalizacja działalności gospodarczej

Optymalizacja działalności gospodarczej, a dokładniej jej kosztów jest jednym z kluczowych elementów w prowadzeniu firmy. W tym celu dobrze jest przeprowadzić audyt kosztowy, który pozwoli na selekcję tych obszarów działalności, w których możliwe będzie przeprowadzenie optymalizacji, co skutkować będzie obniżeniem kosztów ich funkcjonowania. Redukcja obciążeń może pozwolić w zaoszczędzeniu środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone na inwestycję w firmę.

Strony