prowadzenie spółki

Zawieszenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Aby chwilowo zaprzestać działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest jej zawieszenie.

Zawieszenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może trwać od jednego miesiąca do dwóch lat. Można z niego skorzystać wyłącznie jeżeli spółka nie zatrudnia pracowników w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.