rachunkowość

Jak wysłać sprawozdanie finansowe?

W październiku 2018 rok w życie weszły zmiany dotyczące zasad sporządzania i składania sprawozdań finansowych. Od tego czasu w sieci pojawia się mnóstwo pytań o to jak wysłać sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.

Po pierwsze, dokument ten należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w przeciągu 15 dni od jego zatwierdzenia. Jeżeli rok obrotowy w firmie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a tak jest w znacznej większości, wówczas sprawozdanie należy wysłać do 15 lipca.

Strony