spółka zoo księgowość

Polskie Biuro Księgowe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawną, z której korzysta coraz więcej osób. Powodem może być możliwość rejestracji podmiotu gospodarczego w trybie S24 lub ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania.

Ważne jest jednak, aby wiedzieć, że jednym z obowiązków prowadzenia tego rodzaju działalności jest sprawozdawczość. Spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości oraz do sporządzania na koniec roku sprawozdania finansowego składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowych.