sprawozdanie finansowe

Jak w 2020 złożyć sprawozdanie finansowe?

W ubiegłych latach obowiązek tworzenia sprawozdań finansowych w formie ustrukturyzowanej obciążał tylko jednostki, które prowadziły działalność gospodarczą, czyli te, które składały sprawozdanie do rejestru przedsiębiorców KRS.

Od 2020 roku obowiązek tworzenia sprawozdań finansowych w formie ustrukturyzowanej obejmie również organizacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a będące podatnikami CIT.

Procedura składania sprawozdań finansowych 2019

Procedura składania sprawozdań finansowych 2019 uległa zmianom. Aktualnie sprawozdanie finansowe należy wysłać do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną. Dokument ten musi być sporządzony w formacie XML i podpisany za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Kwalifikowany podpis elektroniczny to specjalistyczna struktura, stanowiąca odpowiednik tradycyjnego podpisu w wersji cyfrowej. Służy do identyfikowania osoby, która go składa w Internecie. Jest on unikatowy i nie do podrobienia.

Strony