sprawozdanie finansowe za 2021

Sprawozdanie finansowe za 2021 do kiedy?

Sprawozdanie finansowe za 2021 do kiedy? W jaki sposób sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 roku? Co grozi za niewykonanie tego obowiązku?

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem przedstawiającym najważniejsze informacje związane z sytuacją finansową przedsiębiorstwa w formie zestawień liczbowych. Dokument sporządzany jest w oparciu o dane roku podatkowego oraz według dnia bilansowego w danej jednostce gospodarczej.

Do sporządzenia sprawozdania finansowego zobowiązane są jednostki prowadzące księgowość w formie ksiąg rachunkowych.