usługi kadrowo-płacowe

zmiany podatkowe 2021

W 2021 roku ma zostać wprowadzonych wiele zmian w zakresie obowiązującego prawa podatkowego. Czy przedsiębiorcy skorzystają na zmianach? Jakie zmiany podatkowe 2021 nas czekają?

Do najważniejszych zmian podatkowych zaliczamy:

- Zmiany dotyczące płatników podatku w systemie ryczałtowym;
- Zmiany dotyczące rozliczenia najmu przez przedsiębiorców;
- Zmiany dotyczące podatku płaconego przez spółkę komandytową;
- Zmiany dotyczące płatników CIT;
- Zmiany w zakresie wysokości podatku od dochodów zagranicznych;

Koronawirus a prawo pracy

Prawidłowe funkcjonowanie firm w obecnej sytuacji w kraju musi być poparte odpowiednimi przepisami prawa. Jak kształtuje się zależność koronawirus a prawo pracy? O czym powinni pamiętać przedsiębiorcy, pracownicy oraz pracodawcy?

Pracodawca ma możliwość zlecenia pracy zdalnej, która umożliwia wypełnianie obowiązków z domu. To rozwiązanie zostało wprowadzone dzięki ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. Poz. 374).

Strony