usługi księgowe

Prowadzenie księgowości PSA

Prowadzenie księgowości PSA, czyli prostej spółki akcyjnej, zobowiązuje do pełnej ewidencji księgowej. Czym charakteryzuje się prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Księgi rachunkowe opisują każdą złotówkę przepływającą przez firmę. Rzetelnie prowadzona księgowość przedstawia szczegółowy obraz sytuacji finansowej spółki. W księgach rachunkowych ujmuje się m.in. informacje o wydatkach i przychodach z działalności operacyjnej, wynagrodzeniach pracowników, zapłaconych czynszach czy nawet zobowiązaniach kredytowych.

Strony