usługi księgowe

Rachunkowość uproszczona

Rachunkowość uproszczona nie jest skierowana do wszystkich przedsiębiorców. Mogą z niej skorzystać tylko osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, których przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2 000 000 euro. Podmioty te mogą prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów do momentu przekroczenia wyżej wymienionego limitu.

Strony