usługi księgowe

Prowadzenie księgowości PSA

Prowadzenie księgowości PSA, czyli prostej spółki akcyjnej, zobowiązuje do pełnej ewidencji księgowej. Czym charakteryzuje się prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Księgi rachunkowe opisują każdą złotówkę przepływającą przez firmę. Rzetelnie prowadzona księgowość przedstawia szczegółowy obraz sytuacji finansowej spółki. W księgach rachunkowych ujmuje się m.in. informacje o wydatkach i przychodach z działalności operacyjnej, wynagrodzeniach pracowników, zapłaconych czynszach czy nawet zobowiązaniach kredytowych.

Świadczenie usług księgowych

Początkujący przedsiębiorcy, którzy nie chcą tracić czasu na rozliczenia lub nie stać ich na stałe zatrudnianie księgowej w firmie skorzystać mogą z oferty zewnętrznych biur rachunkowych, które świadczą kompleksowe usługi w postaci wystawiania faktur, wypełniania księgi przychodów i rozchodów, prowadzenia ewidencji i rejestrów, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz rozliczeń z pracownikami.

Strony