usługi księgowe

Koszt prowadzenia księgowości dla spółki z o.o.

Istnieją dwa rodzaje księgowości, które najczęściej wykorzystują przedsiębiorcy. Zależnie od wielkości prowadzonej firmy, a ściślej jej wyniku finansowego, mogą wybrać księgowość pełną, polegającą na prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz księgowość uproszczoną, której głównym celem jest obliczenie podatku. Jeśli zatem przedsiębiorcy nie przekraczający określonego limitu (który nie ulega z roku na rok znacznym zmianom) zdecydują się na prowadzenie księgowości pełnej muszą liczyć się z ponoszeniem większych kosztów.

Strony