usługi księgowe

Bilans spółki akcyjnej

Prowadząc własną działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej należy pamiętać, że aby podsumować dany rok obrotowy trzeba sporządzić bilans spółki akcyjnej.

Bilans jest to systematyczne zatwierdzenie aktywów, czyli zasobów majątkowych i źródeł pochodzenia- pasywów, sporządzenie w ujęciu wartościowym na określony dzień i czas. Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się na dzień bilansowy, czyli na koniec roku obrotowego. Jest to zamknięcie poprzedniego okresu i równocześnie otwarcie nowego roku obrotowego

Strony