usługi księgowe

Wady uproszczonej księgowości

Prowadzenie firmy zmusza przedsiębiorcę do prowadzenia jej księgowości. W zależności od charakterystyki prowadzonej działalności ewidencji zdarzeń gospodarczych dokonywać możemy na podstawie księgowości pełnej bądź uproszczonej. Wiele mówi się o wadach księgowości pełnej, która zmusza przedsiębiorcę do przekazania jej specjalistom, a co się z tym wiąże jest również znacznie bardziej kosztowna. Tymczasem wady uproszczonej księgowości również mogą znacząco utrudnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Po pierwsze, jest to wariant dostępny wyłącznie dla ściśle określonych jednostek.

Strony