usługi podatkowe

Przejście na pełną księgowość

Prowadząc działalność gospodarczą, każdy przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia księgowości firmy. Jednak nie musi samodzielnie prowadzić księgowości, może powierzyć ją biuru rachunkowemu.

Najczęściej firmy korzystają z tzw. uproszczonej księgowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jednak jeśli nie są ustawowo zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, mogą wprowadzić ten skomplikowany system ewidencji w przedsiębiorstwie. Dodatkowo przepisy regulują limit, po którego przekroczeniu należy przejść na pełną księgowość – 1, 2 mln euro.

Strony