zawieszenie spółki

Zawieszanie działalności sp zoo

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników bez względu na przyczynę może zdecydować się na chwilowe zawieszenie swojej działalności. Zawieszenie to może trwać od 1 do 24 miesięcy.

Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników w ramach stosunku umowy o pracę, wówczas zawieszenie działalności będzie niemożliwe. Co ważne, współpraca pracodawcy z osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych nie ogranicza jego prawa do zawieszenia działalności.

Zawieszanie działalności przedsiębiorstwa

Zła kondycja finansowa przedsiębiorstwa nie zawsze musi skutkować jego likwidacją. Przedsiębiorca może zdecydować się na zawieszenie swojej działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Przez ten czas może przemyśleć swoje dalsze kroki.

Zawieszanie działalności przedsiębiorstwa pozwala przedsiębiorcy skorzystać z wielu ulg finansowych, udogodnień podatkowych, zwolnień z opłacania składek do ZUS oraz składania deklaracji VAT.

Aby mogło dojść do zawieszenia działalności, firma nie może zatrudniać pracowników!

Strony