Uproszczona księgowość wady

Uproszczona księgowość może być prowadzona przez osoby fizyczne, spółki cywilne, partnerskie oraz jawne osób fizycznych, u których przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 1,2 mln euro w przeliczeniu na polską walutę. W przypadku, gdy przychody są wyższe od tej kwoty przedsiębiorca zmuszony jest przejść na pełną księgowość.

Formy uproszczonej księgowości:
- karta podatkowa - stała, określona kwota podatku niezależnie od osiąganych przychodów,
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - określona procentowa stawka podatku płacona zależnie od przychodów,
- podatkowa księga przychodów i rozchodów - podatek płacony od różnicy między przychodami, a kosztami.

Uproszczona księgowość zalety:
- łatwa w prowadzeniu,
- mniejsze koszty niż przy pełnej księgowości,
- monitorowanie zdarzeń gospodarczych jakie miały miejsce w firmie.

Uproszczona księgowość wady:
- dostępna tylko dla określonych podmiotów gospodarczych,
- nie można dokonywać szerokich analiz gospodarczych,
- samodzielna obsługa księgowa wymaga znajomości przepisów,
- odpowiedzialność za popełnione błędy w zdarzeniach gospodarczych.