Usługi księgowe

Księgowość24 - możliwość nawiązania współpracy zdalnej w zakresie prowadzenia księgowości. Decydując się na współpracę z naszym biurem rachunkowym otrzymują Państwo dostęp do informacji podmiotu, co pozwala podejmować korzystne decyzje oparte na raportach i analizach finansowych.


Co oferujemy?

 • Prowadzenie Ksiąg Handlowych podmiotów wszystkich form prawnych
 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych
 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • Prowadzenie ewidencji transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • Rozliczanie transakcji eksportu i importu towarów
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Prostowanie błędów i nieprawidłowości zaistniałych przed rozpoczęciem współpracy
 • Przygotowanie rocznych rozliczeń osób indywidualnych
 • Reprezentację i pomoc podczas czynności kontrolnych
 • Wsparcie w odzyskaniu VAT za materiały budowlane dla osób fizycznych
 • Wsparcie firm w sprawach odzyskiwania VAT naliczonego w innym państwie UE
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS
 • Przygotowywanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego
 • Rachunki przepływów pieniężnych
 • Analizy centrów kosztowych
 • Rozliczenia opłat za usługi
 • Przygotowywanie projektów Zakładowych Planów Kont
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Doradztwo w zakresie ustanowienia Polityki Rachunkowości
 • Doradztwo w zakresie ustanowienia Systemu Obiegu Dokumentów


 • Zainteresowanych współpracą z naszym biurem zapraszamy do kontaktu.